Prof. Andrzej Kaźmierczak

Coraz droższe ubezpieczenie obligacji Innym niebezpiecznym zjawiskiem jest wzrost kosztów ubezpieczenia tych obligacji. Jeśli inwestor je nabywa, nie ma pewności, że zostaną one wykupione, dlatego się ubezpiecza. Płaci za to, że w razie niewypłacalności ich emitenta dług wykupi ubezpieczyciel. Chodzi o tzw. CDS-y (credit default swap). Otóż koszt ubezpieczenia polskiego długu też rośnie – osiągnął 150 pkt bazowych (150 punktów bazowych ubezpieczenia credit defaut risk od pięcioletnich obligacji oznacza, że w ciągu pięciu lat w każdym roku kupujący zabezpieczenie płaci 150 pkt bazowych (pkt bazowy to 0,01 proc. od 10 000 pkt bazowych nominału, na który opiewa kontrakt). Oznacza to, że za każdy 1 zł inwestycji w obligacje skarbowe trzeba zapłacić 1,5 zł ubezpieczenia. Jest to bardzo...