Awans Polski do grona rynków rozwiniętych. Polskie spółki w obszarze zainteresowań wielkich światowych funduszy inwestycyjnych

Polska dołączyła do grupy 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, do których zalicza się m.in. Niemcy, Francję, Japonię czy Stany Zjednoczone. Jesteśmy pierwsi od ponad dekady, którzy awansowali w indeksie FTSE Russell do grona rynków rozwiniętych.

Pod koniec września Giełda Papierów Wartościowych i 36 polskich spółek zadebiutowało w indeksie FTSE Russell, należącym do London Stock Exchange (LSE), jednej z największych giełd papierów wartościowych pod względem obrotów na świecie.


PKO BP wśród największych
Kwalifikacja wiąże się z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE grupujących spółki z rynków rozwijających
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: