Cykl edukacyjny „Finanse na co dzień”

fot. Fotolia
Foto: 
fot. Fotolia
W piątkowej „Gazecie Polskiej Codziennie” 34. odsłona cyklu, dotycząca oferty PKO Banku Polskiego dla klientów indywidualnych. Materiał o szerokim walorze edukacyjnym został przygotowany przez redakcję we współpracy z PKO Bankiem Polskim.

W najbliższym numerze przybliżamy ofertę dla przedsiębiorców poszukujących finansowania. W ofercie banków czekają: kredyty bankowe, pożyczki,  oraz gwarancje bankowe.

W ostatnim odcinku naszego cyklu przedstawiamy zalety gwarancji bankowych, które pomogą przedsiębiorcy w wypadku m.in.  utraty zdolności finansowej. Gwarancja finansowa to produkt, którego stronami są trzy podmioty – bank, przedsiębiorca oraz bank–gwarant, który bierze na siebie ewentualną spłatę zobowiązań. Każda za stron na współpracy zyskuje. Bank finansujący ma zagwarantowaną spłatę kredytu, przedsiębiorca otrzymuje możliwość finansowania, a bank udzielający gwarancji otrzymuje pełne prawo do dochodzenia roszczeń od przedsiębiorcy.

Wsparcie w postaci gwarancji BGK przedsiębiorcy mogą otrzymać m.in. za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, a do najczęściej stosowanych należą: gwarancja de minimis i gwarancja COSME, których charakterystykę przedstawiamy na naszych łamach w artykule „Firma z gwarancją”.

Program de minimis BGK
Program gwarancji de minimis jest jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uruchomiono go wiosną 2013 r. Jego celem było wsparcie mikro-, małych i średnich firm w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Początkowo obejmował tylko kredyty obrotowe. Dzięki rozszerzeniu programu gwarancji od listopada 2013 r. przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie kredytów inwestycyjnych, które umożliwiają rozwój firmy.
Ponadto BGK oferuje gwarancję Biznesmax, udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytów finansujących projekty wpływające na rozwój działalności gospodarczej firm, w tym związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo- rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP


 
Partnerem wydania cyklu Finansowe Vademecum jest PKO Bank Polski. Patronem medialnym cyklu jest niezalezna.pl oraz „Gazeta Polska"