NATO to obrona cywilizacji. Wywiad z premierem Janem Olszewskim

Donald Trump przypomniał, że NATO to nie tylko pakt o charakterze politycznym i militarnym. Mamy do czynienia z ochroną obszaru, na którym broni się nie tylko interesów politycznych, ale w istocie cywilizacji – mówi „Gazecie Polskiej” Jan Olszewski.

Jak Pan ocenia wizytę Donalda Trumpa, prezydenta USA, w Warszawie?
Bardzo pozytywnie. Był do niej znakomicie przygotowany, biorąc pod uwagę wizyty w Polsce poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych i ich wiedzę na temat naszego kraju. Mówię o gafach, które popełniali w kontekście historii naszego kraju, a szczególnym przypadkiem jest Barack Obama, który mówiąc o Janie Karskim, „poczęstował”
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: