Wspólnie do nowoczesności. Deklaracja Warszawska

Na warszawskim torze wyścigów konnych Służewiec odbył się Kongres Innowatorów z udziałem premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Podczas imprezy zaprezentowano najnowsze rozwiązania techniczne, opracowane w krajach Grupy Wyszehradzkiej.


Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonał Paweł Szefernaker, minister w Kancelarii Premiera, który podkreślił, że w interesie Grupy Wyszehradzkiej jest stworzenie spójnej polityki dotyczącej działalności innowacyjnej w gospodarce, aby w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać w niej własny kapitał ludzki, walcząc m.in. z drenażem mózgów.
Aktywnie uczestniczący w obradach Kongresu wicepremier Mateusz Morawiecki
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: