„Gazeta Polska” i „Codzienna” ujawniają tajne taśmy Edmunda Klicha

Jedyny akredytowany

Spotkanie u Bogdana Klicha, na które zaproszony został Edmund Klich, odbywa się w szczególnym momencie. W Moskwie wciąż prowadzone są identyfikacje szczątków ofiar katastrofy. Do kraju, w którym panuje największa po wojnie żałoba narodowa, docierają strzępy niepokojących informacji dotyczących śledztwa. Jednak większość mediów wychodzi z założenia, że trzeba uznać dobrą wolę Rosjan i dać im czas na spokojne wyjaśnienie okoliczności katastrofy.

W Smoleńsku trwają dwa równoległe postępowania. Jedno to śledztwo wojskowych prokuratorów rosyjskich, w którym początkowo uczestniczyli także Polacy. Stronę polską reprezentował tu płk
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: